Savaşa Karşı Hayat Hazırlık Komisyonu: Sınır ötesi operasyonlara acilen son verilmeli

Yetmiş altı kurum, siyasi parti, dernekten oluşan Savaşa Karşı Hayat Hazırlık Komitesi, “Sınır ötesi operasyonlara ivedilikle son verilmeli” davetini yaptı. 

18 Aralık’ta gerçekleşen toplantıda, Dünyayı ve ülkemizi saran savaş ve operasyonlar yıkıcı sonuçlar yaratıyor. Emperyalistler dünyanın hükümranları, bütün canlılara ilişkin olan kaynakları ellerinde tutmak, tekrar paylaşmak gayesiyle işgal operasyonlarından tatbikatlara, silahlanmaya, NATO ve karşısındaki ittifakları büyütmeye, yeni savaşların hazırlıklarına, dünyayı yeni bir büyük savaşa taşımaya orta vermeden devam ediyorlar. Global güçler ortasında yaşanan güç kaymaları sonrasında daha da yükselen tansiyonlar, işçiler ve ezilen halklar savaş aksisi bir inisiyatif alamadığı sürece dünya üzerinde ömrü yok edecek düzeyde yıkıcı sonuçlar üretme potansiyeline sahip. Erkek hükümran bakış açısına sahip sermaye iktidarları bombaya, savaşa, operasyona harcamak için ekmeğimizden, hayatımızdan çalıyorlar. Savaşlar dünyaya ve ülkemize yoksulluk, şiddet, göç ve vefat getiriyor.” denildi. 

Açış konuşmasını İstek Türmen yaptı

Açıklamada şu tabirlere yer verildi:

“Güdülen yeni Osmanlıcı yayılmacı siyasetlerin sonucunda ülkemizin Suriye, Libya, Akdeniz ve Afganistan’da savaş siyasetlerinin kesimi ve uygulayıcısı haline gelmesinin yıkıcı sonuçlarını yaşıyoruz.

“Çocuklarını okula aç göndermek zorunda kalan insanlara mermi ve roket fiyatlarından dem vuruluyor pişkince”

Yoksulluğun önlenmesi, halkın ulaşamadığı eğitim, sıhhat, barınma üzere kamusal hizmetlerin sağlanması en yakıcı toplumsal ihtiyaçken, kaynaklarımız, bombaya, mermiye, hudut ötesi operasyonlara, işgallere harcanıyor. Çocuklarını okula aç göndermek zorunda kalan insanlara mermi ve roket fiyatlarından dem vuruluyor pişkince.

Savaş, ekolojik yıkım, çocuklara, bayanlara, LGBTİ+ lara yönelik şiddet demek. Ayrımcılık, militarizmin, milliyetçiliğin, ırkçılığın yükselerek toplumu zehirlemesi, milyonlarca insanın yerinden yurdundan olması demek. Manisiz ömrü kurmak kamusal-toplumsal görevken engellileri artırmak demek. Kayyım rejiminin yayılması, Alevilerin eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü taleplerine kayyımla cevap verilmesinin yasallaşması demek.

Savaş demokratik hak ve özgürlüklerin tümden yok edilmesi, faşizmin kurumsallaşmasına meşruiyet sağlanması, demokratikleşme imkanlarının boğulması, halkın ve muhalefetin sesinin yok edilmesi, grevlerin yasaklanması, emekçilerin hak arama yollarının tıkanması demek

“İktidar ayakta kalabilmek için ülkemizi yıkıma sürüklüyor”

İktidar ayakta kalabilmek için ülkemizi yıkıma sürüklüyor. Halkın değişim ve dönüşüm umudu, savaş siyasetlerinin altında ezilmek isteniyor. Kaynaklarımızı tüketen, barışçıl ve demokratik tahlil yollarını tıkayan bu savaş siyasetlerine karşı çıkmayı demokrasinin gereği ve insanlık vazifesi olarak görüyoruz.

Savaştan beslenenlerin lisanlarına doladığı “ulusal çıkar”, “milli dava” üzere telaffuzların arkasında monopollerin, sermayenin çıkarları olduğunu biliyoruz.

Savaşa karşı hayat derken, eşit yurttaşlığın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, işçi haklarının, tabiatın haklarının sağlandığı kaynakların adil bölüşüldüğü, halkın idarede kelam ve karar sahibi olduğu ve denetleyebildiği, barış içinde bir hayattan kelam ediyoruz.

“Sınır ötesi operasyonlara hemen son verilmeli”

Sınır ötesi operasyonlara hemen son verilmelidir. Türkiye askeri varlığını öteki ülkelerden çekmeli, dışarda ve içerde barış birlikte yaşama ve ahenk siyasetleri hayata geçirilmelidir. Savaş ve güvenlik harcamalarına, otoriterleşmeye ayrılan bütçe, halkın eğitim, sıhhat, barınma, beslenme üzere acil gereksinimlerine aktarılmadır. Kürt sıkıntısının; lokal demokrasi, anadilinde hayat, eşit yurttaşlık üzere üniversal hakların hayata geçirilmesiyle barışçıl ve demokratik bir tahlile ulaştırılmasını talep ediyoruz.

18 Aralık Memleketler arası Göçmenler günü vesilesiyle ilan ediyoruz ki, herkes zulüm karşısında öteki ülkelerden sığınma talebinde bulunma ve sığınma imkanından yararlanma, yani iltica hakkına sahiptir. Mültecilerin üçüncü ülkeye geçmelerinde inançlı yollar açılmalı; AB ile Türkiye ortasındaki Geri Kabul Muahedesi iptal edilmelidir. AB’nin mültecileri hudutları dışında tutma ve Türkiye’yi kiralık bir “mülteci deposu” olarak görme yaklaşımı değişmelidir. Bir halkın özgürlüğünün başkalarına karşı tehdit değil ortak özgürlüğümüzün inşasının teminatı olarak görüleceği bir bölge, bir dünya için yola çıkıyoruz.

Ukrayna, Suriye, Irak başta olmak üzere bütün savaş ve çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Tek harika güç pozisyonunu kaybetme korkusu yaşayan ABD emperyalizmi ve onun global savaş örgütü NATO’nun saldırgan ve kuşatmayı maksat alan siyasetinin yarattığı bir sonuç olarak görülse bile Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini hiçbir biçimde kabul etmiyor ve tereddütsüz bir biçimde kınıyoruz. Ermenistan’dan Yunanistan’a, Suriye’ye, Irak’a bütün komşu halklara barış ve dayanışma iletilerimizi gönderiyoruz. Halkların memleketler arası dayanışmasının savaş seçeneği karşısında hayatın en büyük gücü olduğuna inanıyoruz.

İran halkının özgürlük uğraşını destekliyoruz, idamların bir an evvel durdurulmasını talep ediyoruz. Ege bir barış denizi olmalıdır.İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü baskı zulüm ve işgal siyasetlerine son verilmelidir. Bütün dünyadaki savaş zıddı güçlerle birlikte olduğumuzu beyan ediyoruz. Bütün demokrasi güçlerini, iktidarın faşizmi kurumlaştırma sürecini savaş siyasetlerini derinleştirerek ilerletmesi, demokrasi güçlerini savaş aracıyla parçalaması ve etkisizleştirmesi siyasetini boşa çıkarmak için savaşa karşı uyanık olmaya ve güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

Komisyonda olan kurum, dernek ve siyasi partiler şöyle: 

18 Haziran LGBTİ+ Dayanışma Derneği / 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi / 78’liler Teşebbüsü / Akdeniz Engelliler Federasyonu / Alevi Bektaşi Federasyonu / Alevi Dernekler Federasyonu / Anadolu Müzik Kültürleri Derneği / Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) / Ankara Niyete Özgürlük Teşebbüsü / Antalya Ekoloji Meclisi /

Anti Kapitalist Müslümanlar / Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER) / Avcılar Emek ve Demokrasi Güçleri / Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu /

Bakırköy Kent Savunması / Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi / Bursa Demokrasi Güçleri / Çember Mecmua / Datça Demokrasi Platformu / Datça Hayvanları Sevenler Derneği / Demokrasi İçin Birlik (DİB) / Demokrasi için Birlik ve Dayanışma / Demokratik Alevi Dernekleri / Devrimci 78’liler Federasyonu / Devrimci Parti /

Diem 25 Türkiye / DİSK Dev Yapı İş / DİSK Limter İş / Diyarbakır SSPE Derneği / Tabiatın Çocukları / Doğu Güney Doğu Dernekleri DGD Platformu / Ege Kent Konseyleri Birliği / Ekmek ve Gül / Ekoloji Birliği / Emek Partisi (EMEP) / Emekçi Hareket Partisi (EHP) / Emekliler Dayanışma Sendikası / Engelli Hakları ve Manisiz Gelecek Derneği / Manisiz Bileşenler Federasyonu / Göçmen Dayanışma Derneği /

Güngören Demokrasi Platformu / Halkevleri / Halkların Demokratik Partisi (HDP) / Her Yer Çocuk / İkizdere Etraf Derneği / İklim Adaleti Koalisyonu / İnsan Hakları Derneği / Jineps Gazetesi / Bayan Meclisleri / Bayan Muharrirler Derneği / Yerleşke Cadıları / Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) / Karşı Sanat Çalışmaları / Keskesor LGBTİ+ Oluşumu / Kırkyama Bayan Dayanışması / Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) / Konak Kent Kurulu / Mersin Engelliler Gençlik ve Spor Derneği / Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüller Derneği / Mor Dayanışma /

MUÇEP Datça Meclisi / Muğla Etraf Platformu (MUÇEP) / Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği / Rengarenk Umutlar Derneği / Siverek Görme Engelliler Derneği/ Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) / Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) / Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) / Tevgera Jinên Azad (TJA) / Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) / Türk Tabipleri Birliği (TTB) / Türkiye Esnaf Platformu / Türkiye İşçi Partisi (TİP) / Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİV-DER)/ Yeşil Sol Parti / Yurttaş Girişimi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir